Aansoekvorms

Aansoek om lidmaatskap (jeuglede)

Wanneer ‘n ouer of wettige voog sy/haar skoolgaande kind wil aansluit by Die Voortrekkers, moet hulle die volgende stappe uitvoer:

 1. Kliek hier om die L1-Aansoek om lidmaatskap as jeuglid van Die Voortrekkers af te laai. [906kb doc]
 2. Voltooi die vorm elektronies en druk dit uit (die vorm kan ook uitgedruk en met die hand voltooi word).
 3. Die ouer/wettige voog onderteken die vorm (dit is nie voldoende om net u naam in te tik nie, die vorm moet fisies geteken word).
 4. Handig die vorm in by u kind se spanoffisier of kommandoleier.
 5. ‘n Faktuur sal uitgemaak word en via e-pos uitgestuur word.
 6. Betaal die nodige ledegeld vir die betrokke jaar.

Nuwe jeuglede kan enige tyd gedurende die jaar by Die Voortrekkers aansluit.

Aansoek om lidmaatskap (volwasse lede)

Wanneer ‘n volwassene wil aansluit by Die Voortrekkers, moet hulle die volgende stappe uitvoer:

 1. Kliek hier om die L2-Aansoek om lidmaatskap as volwasse lid van Die Voortrekkers af te laai. [889kb doc]
 2. Voltooi die vorm elektronies en druk dit uit (die vorm kan ook uitgedruk en met die hand voltooi word).
 3. Die voornemende volwasse lid onderteken die vorm (dit is nie voldoende om net u naam in te tik nie, die vorm moet fisies geteken word).
 4. Handig die vorm in by u kind se spanoffisier of kommandoleier.
 5. ‘n Faktuur sal uitgemaak word en via e-pos uitgestuur word.
 6. Betaal die nodige ledegeld vir die betrokke jaar.

Nuwe volwasse lede kan enige tyd gedurende die jaar by Die Voortrekkers aansluit.

Lidmaatskapbrosjure

Kliek hier om die lidmaatskapbrosjure van Die Voortrekkers af te laai. [350kb pdf]