Les aanbiedings

Les: Voortrekkerkode 6

Voortrekkerkode 3: ‘n Voortrekker leer uit die geskiedenis en bou daarop voort. Afrikaners deel ‘n geskiedenis en tradisie wat die stigting van ‘n verversingstasie deur Jan van Riebeeck in 1652, die Groot Trek, die Tweede Vryheidsoorlog en Republiekwording verteenwoordig. Oorsprong van die woord Afrikaners: Volgens oorlewering is die woord die […]

Les: Voortrekkerkode 3

Voortrekkerkode 3: ‘n Voortrekker is gehoorsaam. Vandag gaan ons leer hoe om ‘n gehoorsaam-speletjie te speel. Maar eers… Wat beteken dit om gehoorsaam te wees? Om gehoorsaam te wees beteken om te luister en te doen wat van jou gevra word. Moet ons alles doen wat iemand vir jou sê […]

Les: Voortrekkerkode 2

Voortrekkerkode 2: ‘n Voortrekker se woord is sy eer. Ons maak vandag mond-stokkies, want ons woorde kom uit ons monde. Ons moet onthou om altyd net mooi en ware woorde te praat en ons beloftes aan ander na kom. Wat het jy nodig? Papier/karton (wit of kleure van jou keuse) […]

Les: Voortrekkerkode 1

Voortrekkerkode 1: ‘n Voortrekker glo in die drie-enige God en dien Hom Ons gaan drie items maak wat die drie-enige God uitbeeld. Wat het jy nodig? Jou verbeelding! Jy kan enigiets gebruik om vir jou hierdie drie items te maak. Ons het wel die volgende gebruik: Papier/karton (wit vir jou duif, […]