Blog Posts

slide

KL: Burnie Nawn

Burnie Nawn dien as Kommandoleier vanaf 2012 tot 2013.

slide

KL: Carel Jacobs

Carel Jacobs dien as Kommandoleier vanaf 2003 tot 2006.

slide

KL: Petra Bester

Petra Bester dien as Kommandoleier vanaf 2001 tot 2002.

slide

Restourasie op RHK Historiese Terrein

Die kommando doen restourasie van mure by die Rooihuiskraal Historiese Terrein.

slide

Aandmarkte

Die kommando het twee aandmarkte aangebied by die Rooihuiskraal Historiese Terrein. Die markte het plaasgevind op 31 Oktober 1997 en 28 November 1997.

slide

Kommando weer op dreef

Tydens 2016 het ‘n paar offisiere onderskeidelik van Sesmylspruit en Sytze Wierda Kommando’s, bymekaar gekom en Rooihuiskraal Kommando weer op die been gebring. Die volgende persone sal vir altyd in die geskiedenis van Rooihuiskraal onthou word, vir hul onbaatsugtige liefdesdaad en ywer om ons Rooies se fakkel na byne 4..Read More

slide

Voorwiel

Voorwiel was die naam van Rooihuiskraal Voortrekkers se nuusbrief wat gedurende hierdie tydperk versprei was.

slide

Kommando Gestig

Op 28 Mei 1990 is Rooihuiskraal Voortrekkerkommando amptelik deur Die Voortrekkers Hoofkantoor gestig.

slide

KL: Rykie Raap

Rykie Raap dien as Kommandoleier vanaf 1994 tot 2000.

slide

KL: Monica Mans

Monica Mans dien tans as Kommandoleier – 2017 tot op hede.