Kommando Gestig

Op 28 Mei 1990 is Rooihuiskraal Voortrekkerkommando amptelik deur Die Voortrekkers Hoofkantoor gestig.