Kampbriewe en Inskryfvorms

Alle kampbriewe en inskryfvorms is beskikbaar onder die kalender inskrywings van elke kamp of GGA/GGN.

Inskrywingsvorms moet asb by die spanoffisier of administrasie dame ingehandig word. Sekere kampe en GGA/GGN’e het aanlyn inskrywings.

Alle kamp- en GGA/GGN gelde word in die kommando se rekening inbetaal. Die kommando betaal dan die globale bedrag oor.

OPKOMENDE GEBIEDSKAMPE:

There are no upcoming events at this time


OPKOMENDE GGA’s/GGN’e:

There are no upcoming events at this time


 Vir enige verdere navrae, kontak Monica Mans by info@rooihuiskraal.org.za