RHK Tydlyn

RHK Tydlyn

2017

KL: Monica Mans

Monica Mans dien tans as Kommandoleier – 2017 tot op hede.

2016

Kommando weer op dreef

Tydens 2016 het ‘n paar offisiere onderskeidelik van Sesmylspruit en Sytze Wierda Kommando’s, bymekaar gekom en Rooihuiskraal Kommando weer op die been gebring. Die volgende persone sal vir altyd in die geskiedenis van Rooihuiskraal onthou word, vir hul onbaatsugtige liefdesdaad en ywer om ons Rooies se fakkel na byne 4 jaar van stilte, weer helder te laat brand.

Philip de Kock – Sesmylspruit
Jaconette de Kock – Sesmylspruit
Anita Dreyer – Sytze Wierda
Sonett Laubscher – Sytze Wierda, oorgeplaas na Rooihuiskraal sedert 2016.

2012

KL: Burnie Nawn

Burnie Nawn dien as Kommandoleier vanaf 2012 tot 2013.

2003

KL: Carel Jacobs

Carel Jacobs dien as Kommandoleier vanaf 2003 tot 2006.

2001

KL: Petra Bester

Petra Bester dien as Kommandoleier vanaf 2001 tot 2002.

1997

Aandmarkte

Die kommando het twee aandmarkte aangebied by die Rooihuiskraal Historiese Terrein. Die markte het plaasgevind op 31 Oktober 1997 en 28 November 1997.

1994

Restourasie op RHK Historiese Terrein

Die kommando doen restourasie van mure by die Rooihuiskraal Historiese Terrein.

1994

Voorwiel

Voorwiel was die naam van Rooihuiskraal Voortrekkers se nuusbrief wat gedurende hierdie tydperk versprei was.

1994

KL: Rykie Raap

Rykie Raap dien as Kommandoleier vanaf 1994 tot 2000.

1990

Kommando Gestig

Op 28 Mei 1990 is Rooihuiskraal Voortrekkerkommando amptelik deur Die Voortrekkers Hoofkantoor gestig.