Wie is Ons?

Rooihuiskraal Voortrekker Kommando is deel van Die Voortrekkers, ʼn kultuurbeweging vir die Afrikanerjeug.

Die kommando is geleë in Rooihuiskraal, Centurion. Ons spanvergaderings vind elke Woensdag van 17:00 tot 18:15 plaas. U is baie welkom om enige vergadering by te woon indien u meer inligting wil bekom of selfs net eerstehandse ervaring wil beleef van wie en wat ons is.

Ons kom by die NG Kerk Rooihuiskraal te 140 Hofsanger Straat, Rooihuiskraal bymekaar.
Besoek gerus ons kontak blad om die kaart te besigtig.

Ons A-B-C Waardes:

 • Moderne Afrikanerskap
 • Positiewe Burgerskap
 • Konsekwente Christenskap

Wat bied die Voortrekkers?

Die Voortrekkers se metode vir leierskapontwikkeling is die kombinasie van Kultuur, Avontuur en Natuur. Deur dié metode het Die Voortrekkers vir meer as tagtig jaar bewys ons KAN suksesvol dienbare leiers vir môre ontwikkel.

 • Geakkrediteerde Opleiding
 • Avontuur in die Natuur
 • Leierskapontwikkeling
 • Erkenning en Toekennings
 • Spanleierskap en Spanwerk
 • Toepassing van Christelike Waardes
 • Landswye Netwerk van Vriende
 • Moderne Afrikaanse Kultuur-ervaring
 • Vaardigheidsontwikkeling
 • Gemeenskapsprojekte

Voortrekkers is nie net vir die Afrikanerjeug nie maar ook ouers en ander volwasse vrywilligers. As jy as kind saam gekamp en gespeel het beteken dit nie, nou dat jy volwasse is, dat jou pret tot ʼn einde moet kom nie. Jy kan steeds deel wees van die avontuur deur:

 • betrokke te raak by die aanbied van aktiwiteite
 • ʼn verskil te maak in kinders se lewe deur mentorskap binne ʼn Voortrekkerspan
 • deur jou vaardighede en kennis aan te wend ten bate van die beweging

Ons nooi jou graag uit om by ons betrokke te raak en deel te word van Die Voortrekkers.


Die Voortrekkers is ‘n kultuurbeweging wat die Afrikaner, in besonder sy jeug, bemagtig om as positiewe Burgers en konsekwente Christene suksesvol te wees – voortrekkers.org.za
%d bloggers like this: